PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Łowca czaszek (m)e284 lvlŁowca czaszek
Miejsce respu:
  • Skalne Cmentarzysko (24,15)
  • Skalne Cmentarzysko p.3 (24,15)

Opis ataku i odporności:
  • Atak: ogień
  • Odporności: 51/51/0/0
  • Absorpcja fizyczna: 7261
  • Absorpcja magiczna: 7261
  • Obstawa: Alghul łucznik 82 lvl, Alghulina 81 lvl

Jak dojść: Tuzmer->teleport do trupia przełęcz->Płaskowyż Arpan->Skalne Cmentarzysko
Loty: