PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zarządca kazamatów (w)elita130 lvlZarządca kazamatów
Miejsce respu: Siedziba rady orków (Osada Czerwonych Orków)
Loty: