PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ork bojowy (w)elita130 lvlOrk bojowy
Miejsce respu: Orcza Wyżyna, Osada czerwonych Orków, Siedziba rady orków
Loty: