PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Barimnog (w)elita117 lvlBarimnog
Miejsce respu: Smocze góry, Zarośnięty Korytarz p.1-p.3, Radosna Polana
Loty:
Hełm szarego wilka Zwinność ogra
Hełm zaczarowanego wilka Hełm wojennego szału Wielka zwinność ogra Wielka siła ogra
Niewiarygodna prędkość wilka Perfekcyjny hełm wojenny