PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zurlorog (w)elita115 lvlZurlorog
Miejsce respu: Smocze góry, Zarośnięty Korytarz p.1-p.3
Loty:
Hełm szarego wilka Hełm nocnego wilka Dwulicowy hełm Siła ogra Eliksir zdrowia ogra Średni worek złota
Hełm zaczarowanego wilka Hełm wojennego szału Wielka zwinność ogra Wielka siła ogra
Niewiarygodna prędkość wilka Perfekcyjny hełm wojenny