PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Szalony Miś (w)elita115 lvlSzalony Miś
Miejsce respu: Gadzia Kotlina, Dolina Chmur
Loty: