PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Centaur Łowca (ł)elita102 lvlCentaur Łowca
Miejsce respu: Błędny Szlak, Zawiły Bór, Iglaste Ścieżki, Selva Oscura
Loty: