PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Alghul (w)elita83 lvlAlghul
Miejsce respu: Płaskowyż Arpan -> Skalne Cmentarzysko p.1-p.3
Loty: