PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Krogor (w)elita48 lvlKrogor
Miejsce respu: Nawiedzony Jar -> Stare Wyrobisko p.4
Loty: