PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Karmazynowy Mściciel (m)heros45 lvlKarmazynowy Mściciel
Miejsce respu: Mapka z respami dostępna na forum Margonem: http://i.imgur.com/oRpoxfQ.jpg
Opis ataku i odporności:
  • Atak: 500-800 (obrażenia od ognia)
  • Pancerz: 200-300
  • HP: 11K
  • SA: 2,3
  • Odporności: 0%/50%/x%/50-60%
  • Obniżanie odporności: 1%
  • Czas respu: 2,5h - 4h

Maksymalny level bicia herosa: 58.
Loty: