PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Herszt rozbójników (w)elita37 lvlHerszt rozbójników
Miejsce respu: Fort Eder (Namiot Bandytów)
Loty: