PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Paladyński Apostata (w)elita25 lvlPaladyński Apostata
Miejsce respu: Zniszczone Opactwo -> Granitowa Jaskinia p.2
Loty: