PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Baca Bez Łowiec (ł)heros123 lvlBaca Bez Łowiec
Miejsce respu: Mapka z respami dostępna na forum Margonem: http://i.imgur.com/eR0E7LR.jpg
Opis ataku i odporności:
  • Atak: 1790-1950 (atak fizyczny)
  • Pancerz: 996
  • HP: 100K
  • SA: ~9
  • Odporności: 60/x/60/60
  • Obniżenie pancerza: 95 punktów
  • Czas respu: 4h - 9h

Maksymalny lvl bicia herosa: 136.
Loty: