PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Furion (ł)e2300 lvlFurion
Miejsce respu: Sala Mroźnych Strzał (33,20)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Obstawa: Samotny

Thuzal -> Rozlewisko Kai -> Korytarz Zagubionych Marzeń -> Przejście Władców Mrozu -> Sala Mroźnych Strzał
Loty: