PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Neferkar Set (b)e2274 lvlNeferkar Set
Miejsce respu: Grobowiec Seta p.2 (21,19)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Obstawa: Samotny

Jak dojść: Tuzmer -> Port Tuzmer -> Wioska Rybacka -> Ciche Rumowiska -> Dolina Seta -> Grobowiec Seta p.1 -> Grobowiec Seta p.2
Loty: