PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Quetzalcoatl (m)e2260 lvlQuetzalcoatl
Miejsce respu: Mictlan p.9 (12,11)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Atak: błyskawice
  • Obstawa: 2x Mahoptek Quetzalcoatl, 1x Kapłan Tepeyollotl, 1x Kapłan Quetzalcoatl

Jak dojść: Mythar -> Gadzia kotlina -> Dolina chmur -> Ciasny Przełaz p.1 sala 1 -> sala 2 -> Dolina chmur -> Niecka Xiuh Atl -> Altepetl Mahoptekan -> Mictlan p.1 -> p.2 -> p.3 -> p.4 -> p.5 -> p.6 -> p.7 -> p.8 -> mechanizm -> p.9
Loty: