PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Mocny Maddoks (m)e2218 lvlMocny Maddoks
Miejsce respu: Grota Błotnej Magii (9,12)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Atak: zimno
  • Absorpcja fizyczna: 65635
  • Absorpcja magiczna: 65635
  • Obstawa: 1x Szaman Maddoków

Jak dojść: Eder -> Kwieciste przejście (teleport) -> Głuchy Las -> Zawodzące kaskady -> Skryty Azyl -> Złota Dąbrowa -> Oślizgłe przejście s.1, s.2 s -> Złota Dąbrowa -> Mglisty Las-> Grota Porośniętych Stalagmitów - Sala Wyjściowa -> Grota porośniętych Stalagmitów - przejście -> Grota porośniętych Stalagmitów - sala główna -> Grota Błotnej Magii
Loty: