PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Versus Zoons (w)tytan154 lvlVersus Zoons
Miejsce respu: Goblińskie lokum - siedziba (16,7)
Opis ataku i odporności:
 • Atak: 8200-8900
 • SA ~22
 • Odporności: 40/x/34/75
 • Pancerz - 2198
 • HP - ~740k
Specjalne umiejętności:
 • Silne uderzenie mieczem - atak fizyczny w jedną linię (~17k)
 • Egzekucja (50%) - zabija 1 gracza atakiem fizycznym o wartościach ok. 50k
 • Okrzyk bojowy - Atak niezapowiedziany. Zwiększa SA tytana lub obniża grupie.
 • Grad kul - atak dystansowy (ok. 26k) w jedną linię
 • Tąpniecie - atak fizyczny w każdego gracza
 • Atak błyskawicą - atak zadający obrażenia od błyskawic jednej osobie o wartościach ~5-25k. Atak niezapowiedziany.
 • Ogłuszenie rękojeścią - Zwykły atak, podczas którego jest zadawane ogłuszenie.
 • Głębokie rany (50%) - Atak o wartości 5-8k zadający również obrażenia od głębokiej rany w wartości ~500
Czas respu: 3-5 dni

Jak dojść: Orcza Wyżyna -> Lokum Złych Goblinów -> Goblińskie lokum -> siedziba
Wejście na mapkę: 141-167 lvl

Loty: