PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Lodowa płyta Thargara* heroiczny *Lodowa płyta Thargara
Typ: Zbroje
Pancerz: 707
Cios krytyczny +1%
Siła +65
+1.1 życia za 1 punkt siły
Energia +35
SA +63%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 11
Przedmiotu nie można przechowywać w depozycie klanowym Przedmiot zwiąże się na stałe z właścicielem w dniu 20.01.2017 r. Gwiazdka 2016 r. Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 110
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 140.009k
Przedmiot loota z: Thargar (heros eventowy) Gwiazdka 2016