PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Straż umarłych* unikat *Straż umarłych
Typ: Tarcze
Pancerz: 157
Odporność na ogień +6%
Odporność na zimno -6%
Życie +209
Blok +40
SA +18%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 4
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 40
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 100
Przedmiot można kupić u NPC: Jon Tajemniczy