PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Sandały łowcySandały łowcy
Typ: Buty
Pancerz: 74
Odporność na ogień +6%
Odporność na truciznę +15%
SA +27%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 75
Wymagana profesja: Tancerz ostrzy, Łowca
Wartość: 16.4k
Przedmiot loota z: Łowca Skór