PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pancerz orczych lordów* heroiczny *Pancerz orczych lordów
Typ: Zbroje
Pancerz: 224
Cios krytyczny +1%
Siła +48
Życie +437
+0.4 życia za 1 punkt siły
SA +18%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 40
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 16.61k
Przedmiot loota z: Krogor