PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Urodzinowa zbroja wojownika I* heroiczny *Urodzinowa zbroja wojownika I
Typ: Zbroje
Pancerz: 287
Wszystkie cechy +21
Siła +29
Życie +263
+0.5 życia za 1 punkt siły
Energia +13
SA +21%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 5
10 urodziny Margonem 22/2/2016 r. Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 50
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 1