PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu XVI* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu XVI
Typ: Zbroje
Pancerz: 2376
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +158
Życie +2537
SA +233%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 300
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron