PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu XV* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu XV
Typ: Zbroje
Pancerz: 2007
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +144
Życie +2199
SA +211%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 271
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron