PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu XIII* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu XIII
Typ: Zbroje
Pancerz: 1504
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +122
Życie +1721
SA +178%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 227
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron