PrzedmiotySymulator
umiejętności
ElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu XI* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu XI
Typ: Zbroje
Pancerz: 1313
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +106
Życie +1279
SA +154%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 195
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Karimu