PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu X* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu X
Typ: Zbroje
Pancerz: 1043
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +98
Życie +1265
SA +143%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 180
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron