PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu IX* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu IX
Typ: Zbroje
Pancerz: 897
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +90
Życie +1114
SA +130%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 163
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron