PrzedmiotySymulator
umiejętności
ElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu VIII* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu VIII
Typ: Zbroje
Pancerz: 794
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +78
Życie +837
SA +113%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 140
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Karimu