PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu VII* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu VII
Typ: Zbroje
Pancerz: 572
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +68
Życie +763
SA +98%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 120
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron