PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu V* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu V
Typ: Zbroje
Pancerz: 345
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +50
Życie +498
SA +70%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 83
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron