PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu IV* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu IV
Typ: Zbroje
Pancerz: 277
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +43
Życie +412
SA +61%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 70
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron