PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu II* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu II
Typ: Zbroje
Pancerz: 144
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +28
Życie +231
SA +38%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 40
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron