PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu I* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu I
Typ: Zbroje
Pancerz: 89
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +21
Życie +150
SA +27%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 25
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron