PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja łowcy smoków VII* heroiczny *Zbroja łowcy smoków VII
Typ: Zbroje
Pancerz: 572
Cios krytyczny +1%
SA +98%
Obniża SA przeciwnika o 0.42
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 12
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 120
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron