PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego jeźdźca XI* heroiczny *Zbroja smoczego jeźdźca XI
Typ: Zbroje
Pancerz: 1182
Cios krytyczny +1%
Wszystkie cechy +57
Unik +39
SA +57%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 20
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 195
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron