PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego jeźdźca III* heroiczny *Zbroja smoczego jeźdźca III
Typ: Zbroje
Pancerz: 225
Cios krytyczny +1%
Wszystkie cechy +23
Unik +12
SA +23%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 6
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 59
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron