PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego jeźdźca I* heroiczny *Zbroja smoczego jeźdźca I
Typ: Zbroje
Pancerz: 89
Cios krytyczny +1%
Wszystkie cechy +14
Unik +5
SA +14%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 3
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 25
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron