PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Smród mysiura* heroiczny *Smród mysiura
Typ: Buty
Pancerz: 327
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +54
Unik +19
Życie +810
SA +101%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 185
Wartość: 179.37k
Przedmiot loota z: Mysiur myświórowy król