PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Rękawice szczurołapaRękawice szczurołapa
Typ: Rękawice
Pancerz: 9
Odporność na zimno +3%
Wszystkie cechy +11
Chronią przed pogryzieniem. Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 13
Wartość: 1000