PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Mroczny kapelusz* unikat *Mroczny kapelusz
Typ: Hełmy
Pancerz: 33
Odporność na ogień +6%
Odporność na błyskawice +6%
Odporność na zimno -6%
Wszystkie cechy +16
Życie +128
SA +16%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 31
Wartość: 4500
Przedmiot loota z: Mroczny Patryk