PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Atłasowy kaptur AstratusaAtłasowy kaptur Astratusa
Typ: Hełmy
Pancerz: 5
Odporność na ogień +10%
Absorbuje do 53 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 26 obrażeń magicznych
Wszystkie cechy +13
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 18
Wymagana profesja: Mag
Wartość: 1100
Przedmiot loota z: Astratus