PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ciężka zbroja wojownika* unikat *Ciężka zbroja wojownika
Typ: Zbroje
Pancerz: 123
Siła +15
Życie +120
+0.2 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 22
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 3800
Przedmiot loota z: Paladyński Apostata