PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ciężkie rycerskie butyCiężkie rycerskie buty
Typ: Buty
Pancerz: 14
Życie +75
SA +12%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 16
Wartość: 3200
Przedmiot można zdobyć z questa: Udowodnij swą odwagę strażnikowi bramy Ithan