PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Karwasze wiecznej zmarzliny* heroiczny *Karwasze wiecznej zmarzliny
Typ: Rękawice
Pancerz: 70
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -6%
Odporność na zimno +9%
Cios krytyczny +2%
Siła krytyka fizycznego +5%
Siła krytyka magicznego +5%
Wszystkie cechy +24
Przywraca 86 punktów życia podczas walki
SA +24%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 7
Gwiazdka 2014 r. Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 65
Wartość: 30.4k
Przedmiot loota z: Ziomziąb (heros eventowy)