PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Garnitur LucjuszaGarnitur Lucjusza
Typ: Konsumpcyjne
Ilość: 1 (Nie można dzielić)
Zmienia twój wygląd na 6 godzin Wiąże po zdobyciu
Wartość: 1
Przedmiot można zdobyć z questa: Rozwiąż problem zasiedlonego cmentarzyska przez alghule