PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja mroźnego golemaZbroja mroźnego golema
Typ: Zbroje
Pancerz: 507
Odporność na zimno +3%
Wszystkie cechy +37
+1.2 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 115
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 68.4k
Przedmiot loota z: Mrożny golem