PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Buty praorka dowódcy* unikat *Buty praorka dowódcy
Typ: Buty
Pancerz: 259
Odporność na ogień -6%
Odporność na błyskawice +15%
Odporność na zimno -6%
Cios krytyczny +1%
Życie +582
SA +83%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 150
Wartość: 99.4k
Przedmiot loota z: Duch władcy klanów