PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Rękawice rzemieślnikaRękawice rzemieślnika
Typ: Rękawice
Pancerz: 97
SA +53%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 89
Wartość: 19.8k
Przedmiot można zdobyć z questa: Rozwiąż problem trapiący stolarza Inetora